Doorstarten

Veel vragen leiden tot veel antwoorden.

Deze interne werkpagina zal enkel tijdens overlegvergaderingen open gezet worden.

Onderwerpen

  • Wat kan nog wel? Waar kan het nog? Kan je nog wel verder?

  • 70% van de transities mislukken: hoe zorg je dat het wél een succes wordt.

  • Vrijwillige stopzettingsregeling varkenshouderij

  • Onteigening voor openbaar nut: normaal verloop

  • Nieuwe mogelijkheden en doorstartmogelijkheden

    • Nieuwe verdienmodellen op of naast het bedrijf

    • Jobcoaching: hoe kan je betere resultaten halen in je job
Volg in afwachting de officiële pagina
https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/opstarten-overnemen-stopzetten/transitie-programmatische-aanpak-stikstof-pas

Voor individuele bedrijfsleiders die vast lopen: www.boerenopeenkruispunt.be of bel gratis 0800.99.138.